Katowice w przebudowie – część II (Urząd Miasta Katowice)

Film wykonany na zlecenie Urzędu Miasta Katowice ukazujący przemiany w mieście Katowice – emitowany był w katowickich tramwajach. Jest to kontynuacja ostatniego filmu pt. „Katowice w przebudowie.

Client: Urząd Miasta Katowice