Katowice w przebudowie (Urząd Miasta Katowice)

Film wykonany na zlecenie Urzędu Miasta Katowice ukazujący przemiany w mieście Katowice – emitowany był w katowickich tramwajach.

Client: Urząd Miasta Katowice